Νεροχύτης - OLYNTHOS (100X52) ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Νεροχύτης – OLYNTHOS (100X52) ΑΡΙΣΤΕΡΟ

  • Διαστάσεις: 1000Χ50mm
  • Ερμάριο : 50 cm
  • Εγκατάσταση : ισόπεδη, ένθετη
  • Διαστάσεις γούρνας : 450Χ400Χ200 mm
  • Υπερχείλιση: στη γούρνα
  • Τύπος ανοξείδωτου : βουρτσισμένο
  • Οπές μπαταρίας: 2
  • Εκροή : τετράγωνη

Προτάσεις