Νεροχύτης – ISTROS FM (75,5X51) 1B

Νεροχύτης – ISTROS FM (75.5X51) 1B

  • Διαστάσεις: 755X510mm
  • Ερμάριο : 80 cm
  • Εγκατάσταση : ισόπεδη
  • Διαστάσεις γούρνας : 705Χ400Χ200 mm
  • Υπερχείλιση: στη γούρνα
  • Τύπος ανοξείδωτου : βουρτσισμένο
  • Οπές μπαταρίας: 1
  • Εκροή : 92 mm

Προτάσεις