ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ - OLYNTHOS (116X52) ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Νεροχύτης – OLYNTHOS (116X52) ΑΡΙΣΤΕΡΟ

  • Διαστάσεις: 1600Χ520mm
  • Ερμάριο : 80 cm
  • Εγκατάσταση : ισόπεδη, ένθετη
  • Διαστάσεις γούρνας : 340Χ400Χ200 mm / 340Χ400Χ200 mm
  • Υπερχείλιση: στη γούρνα
  • Τύπος ανοξείδωτου : βουρτσισμένο
  • Οπές μπαταρίας: 2
  • Εκροή : τετράγωνη

Προτάσεις