Λεκάνη χαμηλής πίεσης Rimless - DEBBA

Λεκάνη χαμηλής πίεσης Rimless – DEBBA

Διαστάσεις : 65.5X35.5cm
Soft Closing
νέο σύστημα καθαρισμού Rimless

Προτάσεις