Κόλλα SUPER ADD

ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C2TE-S1 κατά ΕΝ 12004

Πανίσχυρη ακρυλική κόλλα πλακιδίων υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης καθώς και υψηλή ανθεκτικότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες (κάυσωνας – παγετός). Οι ειδικές ακρυλικές ρητίνες και η κυτταρίνη που περιέχει, της δίνουν τη δυνατότητα για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων ( παντός τύπου ), πλακιδίων KLINKER και γρανιτών, μαρμάρων, φυσικής πέτρας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους ή δάπεδα, σε υποστρώματα_ μπετόν, τσιμεντοκονίες, μαρμαροκονίες, παλαιά δάπεδα ( παντός τύπου ) κ.τ.λ. καθώς και για συγκόλληση πλακιδίων υψηλής αντοχής σε απότριψη για χώρους με μεγάλες καταπονήσεις ( αεροδρόμια, βιομηχανίες, δημόσιοι χώροι, σχολεία, νοσοκομεία κ.τ.λ.) όπως και για συγκόλληση πλακών, μεγάλων διαστάσεων μαρμάρων ή φυσικών ορυκτών σε τοίχους
( ορθομαρμαρώσεις ). Η κόλλα SUPER ADD είναι ιδανική για χώρους με μόνιμη παρουσία νερού ( πισίνες, δεξαμενές νερού, υπόγειους χώρους κ.τ.λ.)

Προτάσεις